Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3860. Tehnična popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika, stran 12381.

  
Občinski svet Občine Vrhnika je na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) na 22. seji dne 14. 12. 2017 sprejel
T E H N I Č N A   P O P R A V K A 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika 
1. člen
S tema tehničnima popravkoma se popravi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika.
2. člen 
Popravi se prvi odstavek 45. člena odloka, tako da se doda nov zadnji stavek, ki se glasi:
»Ta določila se ne upoštevajo na območjih EUP za počitniške hiše (SP).«.
3. člen 
Popravi se peta alineja prvega odstavka 86. člena odloka, in sicer tako, da se po popravku glasi:
»– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI, novogradnja GJI v območju obstoječe javne ceste ter gradnja priključkov na GJI,«.
4. člen 
Tehnična popravka se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati dan po objavi.
Št. 3500-3/2017(5-08)
Vrhnika, dne 15. decembra 2017
 
Župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.

AAA Zlata odličnost