Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017

Kazalo

3371. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2p), stran 9973.

  
Državni zbor je ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 28. 11. 2017 potrdil Popravek Uradnega prečiščenega besedilaZakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2), ki ga je Državni zbor potrdil na seji dne 26. 9. 2013 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013
P O P R A V E K 
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2p) 
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) se tretji in četrti odstavek 76. člena pravilno glasita:
»(3) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
Št. 326-07/17-73/2
Ljubljana, dne 28. novembra 2017
EPA 2314-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti