Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017

Kazalo

3063. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017, stran 8716.

  
P O P R A V E K 
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2017, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58/17 se popravi besedilo 20. člena, tako, da se glasi: za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 142.810 EUR, od tega 85.000 EUR za namen nakupa poslovnega prostora v poslovno stanovanjskem objektu na Tišini ter 57.810 EUR za povratno kreditna sredstva iz državnega proračuna na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna.
Št. 007-0029/2017-2
Tišina, dne 15. novembra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.