Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Kazalo

3025. Popravek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 8571.

  
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – tehnični popravek, 63/16 – obvezna razlaga, 20/17 in 42/17 – popravek) je bila ugotovljena napaka pri določitvi faktorja zazidanosti v EUP KR P 24 in faktorja izrabe za EUP KR P 17/3, zato na podlagi drugega dostavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo
P O P R A V E K 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj 
V Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se:
– v 48. členu v tretjem odstavku točke 3.29 Kranj Primskovo KR P 24 max. faktor zazidanosti iz »0,52« pravilno popravi na max. faktor zazidanosti »0,55« in
– v Prilogi 1: preglednica enot urejanja prostora, v stolpcu 4, za EUP KR P 17/3, črta pomotoma vpisan max. faktor izrabe »0,5«.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-218/2017-1-48/15
Kranj, dne 27. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan