Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2768. Popravek Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju, stran 7818.

  
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/16) je bila v drugem odstavku, 10. člena odloka ugotovljena napaka pri navedbi alinee, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
P O P R A V E K 
Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju 
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju (Uradni list RS, št. 71/16) je bila v drugem odstavku, 10. člena odloka ugotovljena napaka pri navedbi alinee. Drugi odstavek, 10. člena se pravilno glasi:
(2) Dovoljene so še:
– gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer vseh nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo obstoječim dejavnostim, razen objektov za oglaševanje, sosedskih ograj, majhnih stavb in majhnih stavb kot dopolnitev obstoječe zazidave. Od slednjih so dovoljeni le nadstreški, vetrolovi, ute, senčnice;
– nadzidave in dozidave obstoječih objektov;
– rekonstrukcije objektov;
– odstranitve objektov.
Popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-211/2017-1-48/01
Kranj, dne 2. oktobra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan