Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2595. Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, stran 7277.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam
P O P R A V E K 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 14/17), se v V. točki sklepa datum »1. 3. 2016« spremeni tako, da se pravilno glasi: »1. 3. 2017«.
Prav tako se spremeni datum pod številko dokumenta »15. marca 2016« tako, da se pravilno glasi »15. marca 2017«.
Št. 601-01/2016
Šmartno pri Litiji, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.