Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2379. Tehnični popravek Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold, stran 6758.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 25. redni seji dne 7. septembra 2017 sprejel
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold 
1. člen
V 12. členu Odloka o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) se popravi prva alineja točke 8.2, ki se pravilno glasi:
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, stavbe za obrtno proizvodne dejavnosti, avtomehanične in podobne delavnice, garažne stavbe in hangarji s streho poljubnih naklonov, stanovanjske stavbe ter večnamenske stavbe.
2. člen 
Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-19/2017
Prebold, dne 7. septembra 2017
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.