Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1753. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica, stran 4752.

  
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica 
V pisnem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 77/16) je bila ugotovljena v pravni podlagi redakcijska napaka, ki se popravi tako, da se pravilno glasi:
»Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 14. seji dne 23. novembra 2016 sprejel«.
Št. 3500-0001/2016-18/1
Mežica, dne 20. junija 2017
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.