Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

613. Popravek Sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, stran 1776.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K 
Sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije 
V Spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 84/16) se v 9. členu beseda »sedmega« pravilno glasi »osmega«.
Št. 00711-12/2016
Ljubljana, dne 7. marca 2017
Vlada Republike Slovenije 
mag. Lilijana Kozlovič l.r.
generalna sekretarka