Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

65. Sklep o potrditvi Aneksa k Programu o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017, stran 183.

  
Na podlagi devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P 
o potrditvi Aneksa k Programu o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017 
1. člen
Potrdi se Aneks k Programu o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017, sklenjen v Podgorici 15. novembra 2017.
2. člen 
Aneks se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 
A N N E X 
TO THE PROGRAMME OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO FOR THE PERIOD 2016–2017 
The Republic of Slovenia and Montenegro (hereinafter "the Parties"),
Based on Article 2 paragraph 4 of the Programme of International Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro for the period 2016–2017, signed on 12 December 2016,
Have agreed on the following amendment to the Programme:
Article 1 
In Article 2 paragraph 3 of the Programme, the following project from Article 2 paragraph 4 of the Programme is added under item 6:
"6 Remediation, reconstruction and building of the water supply network in Žabljak".
Article 2 
The Parties agree that the implementation of the provisions of this Annex depends on the public finance situation in their respective countries.
Article 3 
The Annex shall be provisionally applied from the date of its signature. The Annex shall enter into force on the thirtieth day following its signing, and shall remain in force until 31 December 2017.
Done in Podgorica on 15 November 2017 in two originals in the English language.
For the Government 
of the Republic of Slovenia 
Mitja Močnik (s)
For the Government 
of Montenegro 
Srdjan Darmanović (s)
 
A N E K S 
K PROGRAMU O MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE ZA OBDOBJE 2016–2017 
Republika Slovenija in Črna gora (v nadaljevanju "pogodbenici") sta se
na podlagi četrtega odstavka 2. člena Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016–2017, podpisanega 12. decembra 2016,
dogovorili o naslednji spremembi programa:
1. člen 
Pod šesto točko tretjega odstavka 2. člena programa se doda naslednji projekt iz četrtega odstavka 2. člena:
"6 Sanacija, rekonstrukcija in izgradnja vodovodne mreže na Žabljaku".
2. člen 
Pogodbenici se strinjata, da bo izvajanje določb tega aneksa odvisno od javnofinančnega stanja v obeh državah.
3. člen 
Aneks se začasno uporablja od dneva podpisa. Aneks začne veljati trideseti dan po podpisu in velja do 31. decembra 2017.
Sestavljeno v Podgorici dne 15. novembra 2017 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Mitja Močnik l.r.
Za Vlado 
Črne gore 
Srdjan Darmanović l.r.
3. člen 
Za izvajanje aneksa skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-32/2017/4
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-1811-0111
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik