Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

31. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-C), stran 41.

  
A K T 
o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-C) 
1. člen
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11 in 9/13), se spremeni in dopolni tako, da se v razdelku »A. Konvencije OZN« za 55. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 56. točka, ki se glasi: »56. Konvencija o cestnem prometu; Ženeva, 19. september 1949, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 76/57.«.
2. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/17-2/8
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EPA 1900-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost