Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica, stran 12482.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16 in 7/17 – popr.) je Občinski svet Občine Žirovnica na 20. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 19/13, 58/13, 24/14, 24/15 in 24/15), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 4. členu se v tabeli »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se:
– dodajo naslednji zapisi
»
57.1
650083
638
R3 – OPPN Selo-jug
parc. 312/11
103
v
66.1
650094
650090
Selo 30 – Selo 31a
HŠ 31a
34
v
94.1
650136
650130
Smokuč 33 – Smokuč 34c
HŠ 34c
133
v
« 
– spremenijo naslednji zapisi
»
14
650027
150060
Breg 26 – Breg 24a
HŠ 24a
100
v
+9 
53
650077
638
R3 – Selo 4c
HŠ 4c
119
v
+ 33
V…vsa vozila
SKUPAJ  31.655 m
« 
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2017-232(507) z dne 12. 12. 2017.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2015
Breznica, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost