Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3923. Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, stran 12472.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V 15. členu Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 2/16 in 6/17) se za šestim doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2013-14
Nova Gorica, dne 21. decembra 2017
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.