Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3900. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, stran 12439.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Dimičeva 13, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Branko Žiberna
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gradbeništvo, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Odbora Lovrenc Krapež
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Franc Niderl
Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije, Trg OF 14, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Anton Turk
sklepata naslednje
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    K O L E K T I V N E   P O GO D B E 
gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15, 15/17)
1. člen 
Spremeni se prvi odstavek 81. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (v nadaljevanju KPGD) tako, da se po novem glasi:
»Delavcu, članu sindikata, podpisnika KP gradbenih dejavnosti, pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.«
2. člen 
Zneski najnižjih osnovnih plač, opredeljeni v tč. 1 Tarifne priloge, se spremenijo tako, da se tč. 1 glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred veljajo od 1. 12. 2017 dalje in znašajo:
Tarifni razred
Najnižje osnovne plače v € 
za 174 ur
I.
459,45
II.
509,95
III.
565,21
IV.
626,21
IV./2
664,20
V.
740,17
V./2
786,22
VI.
828,81
VI./2
960,04
VII.
983,06
VII./2
1.105,08
VII./3
1.190,26
VIII.
1.318,04
« 
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 12. 2017 dalje.
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
Gospodarska zbornica Slovenije – 
Zbornica gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, 
predsednik Upravnega odbora 
Branko Žiberna l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije, 
Sekcija za gradbeništvo, 
predsednik Odbora 
Lovrenc Krapež l.r.
Sindikat delavcev gradbenih 
dejavnosti Slovenije, 
predsednik 
Franc Niderl l.r.
Sindikat cestnega gospodarstva 
Slovenije 
predsednik 
Anton Turk l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 22. 12. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004-30 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 5/8.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti