Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3894. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem-naselje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, stran 12434.

  
Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo k regulativnemu okviru, tarifnim postavkam omrežnine in tarifnim postavkam za ostale storitve, št. 211-7/2017-10/429, z dne 24. 11. 2017, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem-naselje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, izdajata
A K T 
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem-naselje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo 
1. člen 
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem-naselje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, na katerem izvajata dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen 
Tarifne postavke za distribucijo po posameznem letu regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
CDKi
Zakupljena zmogljivost [kWh/leto]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFP)
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
Enota
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0-2.154
9,50000 
0,01461
CDK2
2.155-5.385
9,50000 
0,01043
CDK3
5.386-16.154
12,00000 
0,00991
CDK4
16.155-26.923
12,00000 
0,00991
CDK5
26.924-48.461
12,00000 
0,00991
CDK6
48.462-107.690
0,00000 
0,56000
0,00991
CDK7
107.691-323.070
0,00000 
0,56000
0,00991
CDK8
323.071-753.830
0,00000 
0,56000
0,00837
CDK9
753.831-1.076.900
0,00000 
0,56000
0,00000 
0,00837
CDK10
1.076.901-2.153.800
0,07254 
0,00598
CDK11
2.153.801-6.461.400
0,07254 
0,00598
CDK12
6.461.401-10.769.000
0,07254 
0,00598
CDK13
10.769.001-53.845.000
0,03268 
0,00199
CDK14
53.845.001-161.535.000
0,03268 
0,00199
CDK15
Nad 161.535.001
0,03268 
0,00199
3. člen 
Tarifne postavke za meritve po posameznem letu regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
2018 [EUR]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave 
VL
1,31402
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
VU
0,49423
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja 
VN
0,39450
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica (Uradni list RS, št. 106/15).
5. člen 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2018 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM RUKI-45/1192/DP
Ravne na Koroškem, dne 4. decembra 2017
EVA 2017-2430-0070
PETROL d.d., Ljubljana 
Zakoniti zastopnik 
mag. Rok Vodnik l.r.
član uprave 
 
PETROL ENERGETIKA d. o. o. 
Zakoniti zastopnik 
mag. Janez Grošelj l.r.
direktor