Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3891. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka, stran 12407.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena v povezavi s 17. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ki so jo sprejeli ustanovitelji ustanove dr. Ludvik Toplak, Gosposka ulica 1, 2000 Maribor, mag. Milan Lovrenčič, Mesesnelova ulica 7, 1000 Ljubljana, Jožef Škrlec, Zgornje Partinje 38, 2223 Jurovski Dol in Mirko Prelog, Maistrova ulica 6, 9240 Ljutomer in o kateri je bil pri notarki Kseniji Košar Bratuša, Cankarjeva 6, 2000 Maribor sestavljen notarski zapis SV-890/2017 dne 20. junija 2017, na podlagi katerega se sedež in poslovni naslov ustanove spremenita tako, da se glasita:
»Sedež ustanove: Maribor
Poslovni naslov: Magdalenski trg 11, 2000 Maribor«.
Št. 0070-76/2017/1
Ljubljana, dne 21. julija 2017
EVA 2017-3330-0068
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport