Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3858. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12375.

  
Na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr in 110/13), 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Pri nepremičninah:
ZAP. ŠT.
K.O.
PARCELA
OPIS (št. stavbe)
1.
2060
437/2
pokopališče (313)
2.
2060
*116
PŠ Dražgoše (182)
3.
2060
1338/2
LC 494121 R 635 – Dražgoše
4.
2060
917/2
PŠ Dražgoše (182), Gasilski dom (306)
5.
2060
504/2
JP 994341 Gabrca
6.
2060
413/1
spomenik Dražgoše (168)
7.
2060
418/6
nekategorizirana javna pot
8.
2060
501/2
JP 994331 Jorca – Rovtar
9.
2060
501/5
JP 994331 Jorca – Rovtar
10.
2060
501/3
JP 994331 Jorca – Rovtar
11.
2061
215/6
JP 995282 Šola Podlonk
12.
2061
570/4
parkirišče
13.
2061
558/2
parkirišče
14.
2061
565/3
parkirišče
15.
2061
564/3
parkirišče
16.
2061
215/9
JP 995281 Gotnar
17.
2061
563/2
parkirišče
18.
2061
214/6
JP 995281 Gotnar
19.
2062
582/5
OŠ Železniki (740)
20.
2062
586/4
vrtec Železniki (249)
21.
2062
586/1
vrtec Železniki (249), zelenica
22.
2062
30/16
občinska stavba (posamezni del stavbe ID ZNAK: 2062-108-6)
23.
2062
791/4
športne in rekreacijske površine in objekti za šport, parkirišče (plavalni bazen 226)
24.
2062
594/2
športne in rekreacijske površine in objekti za šport, parkirišče (športna dvorana 886)
25.
2062
130/3
čistilna naprava Železniki (887)
26.
2062
835/5
tržni prostor
27.
2062
834/1
tržni prostor
28.
2062
834/36
zelenica
29.
2062
582/1
JP 995676 Osnovna šola, zelenica
30.
2062
836/1
JP 995644 Na Kresu – stolpnice – TP, parkirišče
31.
2062
789/4
zelenica, parkirišče
32.
2062
30/30
nekategorizirana javna pot
33.
2062
11/55
nekategorizirana javna pot
34.
2062
834/30
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
35.
2062
586/3
vrtec Železniki igrala
36.
2062
834/14
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
37.
2062
856/28
JP 995642 Na Kresu 12
38.
2062
791/2
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
39.
2062
764/1
JP 995669 Dašnica 151, JP 995668 Dašnica 148, LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
40.
2062
767/16
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
41.
2062
789/7
parkirišče
42.
2062
552/1
zelenica
43.
2062
761/40
nekategorizirana javna pot
44.
2062
865/2
otroško igrišče
45.
2062
836/13
zelenica
46.
2062
850/43
zelenica
47.
2062
582/7
parkirišče
48.
2062
836/12
JP 995644 Na Kresu – stolpnice – TP, parkirišče
49.
2062
834/23
JP 995643 Na Kresu – stolpnica 24
50.
2062
856/3
zelenica
51.
2062
1640/6
nekategorizirana javna pot
52.
2062
764/59
zelenica
53.
2062
834/29
zelenica
54.
2062
850/40
zelenica
55.
2062
833/8
parkirišče
56.
2062
834/13
zelenica
57.
2062
878/14
JP 995581 Matija
58.
2062
761/60
nekategorizirana javna pot
59.
2062
585/21
parkirišče
60.
2062
767/21
JP 995654 Kristan, nekategorizirana javna pot
61.
2062
836/11
zelenica
62.
2062
872/1
nekategorizirana javna pot
63.
2062
11/59
nekategorizirana javna pot
64.
2062
582/9
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
65.
2062
30/33
nekategorizirana javna pot
66.
2062
898/6
JP 995561 Demšar
67.
2062
585/8
JP 995672 Otoki – naselje
68.
2062
209/1
nekategorizirana javna pot
69.
2062
850/44
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
70.
2062
850/39
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
71.
2062
872/45
JP 995581 Matija
72.
2062
955/4
JP 995611 Češnjica – Žabnica
73.
2062
783/2
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
74.
2062
775/12
JP 995651 Dašnica 30
75.
2062
828/11
JP 995631 Pujs – Skalovc
76.
2062
581/1
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
77.
2062
764/60
JP 995667 Dašnica 136
78.
2062
834/34
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
79.
2062
604/2
vodohran Center
80.
2062
1232/23
zajetje Rudno
81.
2062
600/4
JP 995551 Za grivo
82.
2062
789/6
parkirišče
83.
2062
828/24
JP 995631 Pujs – Skalovc
84.
2062
828/23
JP 995631 Pujs – Skalovc
85.
2062
202/1
nekategorizirana javna pot
86.
2062
784/2
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
87.
2062
1244/2
zajetje Rudno
88.
2062
1688/3
JP 995611 Češnjica – Žabnica
89.
2062
639/2
zajetje Dašnica
90.
2062
585/19
parkirišče
91.
2062
856/23
zelenica
92.
2062
850/37
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
93.
2062
631/4
zbiralnik Mlake
94.
2062
1232/22
zajetje Rudno
95.
2062
897/20
JP 995561 Demšar
96.
2062
988/2
JP 995611 Češnjica – Žabnica
97.
2062
845/14
LC 494071 Železniki – Podlonk – Železniki
98.
2062
95/7
JP 995522 Studeno – čistilna naprava
99.
2062
595/2
vodohran Center
100.
2062
99/2
JP 995522 Studeno – čistilna naprava
101.
2062
898/8
hidrofor Kolnik
102.
2062
632/4
zajetje Mlake
103.
2062
897/18
JP 995561 Demšar
104.
2064
686/4
PŠ Selca (99)
105.
2064
505/24
pisarna KS Selca (posamezni del stavbe ID ZNAK: 2064-119-4, 2064-119-5)
106.
2064
723/3
zelenica, parkirišče, igrišče, JP 994606 OŠ – Gorenjpolar
107.
2064
686/2
parkirišče, zelenica
108.
2064
539/9
JP 994607 Fertica – Blaznik
109.
2064
240/3
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
110.
2064
*99
parkirišče
111.
2064
240/9
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
112.
2064
690/4
JP 994606 OŠ – Gorenjpolar
113.
2064
932/2
LC 494083 Zgornja Golica – Spodnja Golica – Selca
114.
2064
498/13
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
115.
2064
678/2
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
116.
2064
498/12
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
117.
2064
690/6
JP 994606 OŠ – Gorenjpolar
118.
2064
120/38
LC 4940101 Selca – Lajše
119.
2064
681/2
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
120.
2064
680/4
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
121.
2064
647/8
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
122.
2064
676/15
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
123.
2064
498/19
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
124.
2064
511/3
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
125.
2064
513/9
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
126.
2064
513/10
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
127.
2064
676/10
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
128.
2064
498/14
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
129.
2064
690/8
JP 994606 OŠ – Gorenjpolar
130.
2064
498/11
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
131.
2064
120/39
JP 994661 Pohlevnov most
132.
2064
690/5
JP 994606 OŠ – Gorenjpolar
133.
2064
647/6
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
134.
2064
513/8
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
135.
2064
690/7
JP 994606 OŠ – Gorenjpolar
136.
2064
513/11
LC 494111 Selca – Topolje – Nemilje
137.
2064
901
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
138.
2064
682/7
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
139.
2064
902/2
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
140.
2064
120/40
JP 994661 Pohlevnov most
141.
2064
401/10
črpališče kanalizacija Dolenja vas
142.
2064
926/2
LC 494083 Zgornja Golica – Spodnja Golica – Selca
143.
2064
903/2
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
144.
2064
937/2
LC 494083 Zgornja Golica – Spodnja Golica – Selca
145.
2064
682/9
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
146.
2064
680/6
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
147.
2064
682/5
LC 494091 Selca – Kališe – Dražgoše
148.
2066
372/2
ČN Dolenja vas (340)
149.
2066
367/2
ČN Dolenja vas
150.
2066
371/3
ČN Dolenja vas
151.
2066
449/8
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
152.
2066
450/2
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
153.
2066
440/6
nekategorizirana javna pot
154.
2066
396/2
nekategorizirana javna pot
155.
2066
402/2
nekategorizirana javna pot
156.
2066
99/3
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
157.
2066
374/2
nekategorizirana javna pot
158.
2066
400/2
nekategorizirana javna pot
159.
2070
1125
JP 600961 Črni kal – Rovte
160.
2070
1128
JP 995481 Smoleva – Benedičič
161.
2070
1128
JP 995481 Smoleva – Benedičič
162.
2070
1128
JP 995481 Smoleva – Benedičič
163.
2070
1097
LC 401013 Rovte – Martinj Vrh – Jesenovec
164.
2070
1129
JP 995481 Smoleva – Benedičič
165.
2071
186/1
športne in rekreacijske površine in objekti za šport, objekt nogometaši (357), zelenica
166.
2071
650/14
zdravstveni dom (286)
167.
2071
191/17
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
168.
2071
650/24
JP 995702 Zdravstveni dom, JP 995703 Racovnik – blok, zelenica, parkirišče
169.
2071
11/47
parkirišče, zelenica
170.
2071
189/1
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
171.
2071
632/1
zelenica
172.
2071
134/10
zelenica
173.
2071
134/12
zelenica
174.
2071
696/21
zelenica
175.
2071
696/26
JP 995695 Gaser, JP 995693 Strajnar – vrtec, trg
176.
2071
719/31
trg
177.
2071
189/4
športne in rekreacijske površine in objekti za šport
178.
2071
696/27
trg
179.
2071
11/69
parkirišče, zelenica
180.
2071
189/7
parkirišče
181.
2071
189/6
parkirišče
182.
2071
11/15
črpališče Trebušnik
183.
2071
650/22
parkirišče
184.
2071
11/51
JP 995682 Blok Trnje 18
185.
2071
34/6
parkirišče
186.
2071
581/2
nekategorizirana javna pot
187.
2071
711
JP 995713 Bunda – Podnivčk
188.
2071
601/4
JP 995694 Palnada – zapornice MHE
189.
2071
11/63
parkirišče, zelenica
190.
2071
15/17
JP 995691 Blok Trnje 12
191.
2071
420/11
vodohran Plenšak
192.
2071
590/4
parkirišče
193.
2071
15/18
JP 995691 Blok Trnje 12
194.
2071
590/2
JP 995681 Fajgl – most Ovčja vas
195.
2071
632/3
zelenica
196.
2071
11/38
vodohran Škovine
197.
2071
11/64
JP 996692 Blok Trnje 18
198.
2071
374/2
vrtina Jesenovec
199.
2072
gasilski dom Zali Log (posamezni del stavbe ID ZNAK: 2072-79-1)
200.
2072
79/14
čistilna naprava Zali Log
201.
2072
86/2
JP 995506 čistilna naprava
202.
2072
23/2
JP 995504 zadruga, parkirišče
203.
2072
210/19
LC 494061 Rotek – Zgornje Danje – Torka – Ravne
204.
2072
27/3
spomenik Zali Log
205.
2073
140/9
JP 994952 Spodnje Danje – vas, LC 494051 Rotek – Spodnje Danje
206.
2074
*118
PŠ Sorica (39)
207.
2074
*90/1
LC 494160 Spodnja Sorica – Zgornja Sorica, JP 994821 Tolc – Lipar, JP 994883 Kenda
208.
2074
490/1
vodohran Sorica
209.
2074
391/3
JP 994841 Rajda – Prinčič
210.
2074
180/52
JP 994932 Sorški potok – Geblar
211.
2074
490/3
nekategorizirana javna pot
212.
2074
180/53
JP 994931 Sorški potok – Thaler
213.
2075
*145
PŠ Davča (23)
214.
2075
198/3
gasilski dom Davča (posamezni del stavbe ID ZNAK: 2075-15-2)
215.
2075
298/2
JP 994081 Jemc – Pagon, zelenica, igrišče, parkirišče, PŠ Davča (23)
vse last Občine Železniki, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
V 1. členu navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri v 1. členu navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-7/2017-015
Železniki, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost