Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3855. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 12369.

  
Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 20. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
I. 
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se po skrajšanem postopku javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v decembru 2017 pod št. projekta 6/17 izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora iz Celja.
II. 
Ureditveno območje OPPN zajema del zemljiške parcele št. 264/35 k.o. Gorica. Ureditveno območje meri 0,25 ha.
III. 
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče. Javna razgrnitev bo potekala od 8. 1. do 23. 1. 2018. Javna obravnava bo 17. 1. 2018 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0007/2017
Žalec, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost