Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3850. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2017, stran 12356.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 22. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2017 
1. člen 
S tem odlokom se v posebnem delu proračuna proračunska postavka:
– 40.1902.01 »Dejavnost javnih vrtcev« poviša za 18.000 EUR«,
– 40.1903.01 »Materialni stroški v Osnovni šoli Turnišče poviša za 8.500,00 EUR«,
– 40.1702.01 »Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov« poviša za 31.000 EUR,
– 40.1502.03 »Investicije in investicijsko vzdrževanje čistilne naprave« zmanjša za 57.500 EUR.
2. člen 
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov ostajajo nespremenjene.
3. člen 
S spremembami v okviru kontov skupine 420 se uskladi tudi načrt razvojnih programov.
4. člen 
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 033-1/2017
Turnišče, dne 14. decembra 2017
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost