Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3837. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, stran 12322.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/16 in 87/16) se doda nov 11.a člen, ki glasi:
»Zavod izdaja občinsko glasilo Šmarske novice skladno z Zakonom o medijih in veljavnim odlokom o občinskem glasilu. Odgovornega urednika in uredniški odbor občinskega glasila imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda, z upoštevanjem določil Zakona o medijih in veljavnega odloka o občinskem glasilu.«
2. člen 
Zavod je dolžan uskladiti določila Statuta s tem odlokom v roku 30 dni od uveljavitve odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0007/2017-5
Šmarje pri Jelšah, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost