Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3830. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018, stran 12311.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-I-313/13-86, z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 96/17) in ob uporabi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 126/08) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 
I. 
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice v letu 2018 znaša 0,000538 EUR.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan 1. 1. 2018.
Št. 032-0027/2017-5/8(121)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost