Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3824. Sklep (št. 7.7) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 12303.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1, 53/10 in 66/15) in 20. člena ter 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS – Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel naslednji
S K L E P  (š t.  7. 7) 
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah z ID znakom parcela 850 307/11 – stavbno zemljišče v izmeri 22 m2 in parcela 850 307/13 – stavbno zemljišče v izmeri 484 m2.
2. Nepremičnini iz prve točke tega sklepa se izvzameta iz javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0036/2017, zveza spis št. 478-0231/2017
Slovenj Gradec, dne 20. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost