Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3818. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2018, stran 12291.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-16, 50/14, 90/14 – ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 19. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2018 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2018.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2018 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo zgradbe in drugi prostori v orientacijski vrednosti 45.500 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 45.356,61 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 62.145,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2017/2
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost