Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3797. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2018, stran 12247.

  
Na podlagi 12. člena v povezavi z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2018 
1. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2018, znaša 992.785,76 EUR, in sicer:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 775.011,00 EUR (od tega 737.561,00 EUR za zemljišča in 37.450,00 EUR za stavbe in poslovne prostore),
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 217.774.76 EUR (od tega 185.915,76 EUR za zemljišča in 31.859,00 EUR za stavbe in poslovne prostore).
2. člen 
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2018 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Dravograd soglaša, da se sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2018, v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim Občine Dravograd za leto 2018.
3. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd v letu 2018, znaša:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 155.002,20 EUR (147.512,20 EUR za zemljišča in 7.490,00 EUR za stavbe in poslovne prostore);
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 43.554,95 EUR (37.183,15 EUR za zemljišča in 6.371,80 EUR za stavbe in poslovne prostore).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0048/2017
Dravograd, dne 21. decembra 2017
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost