Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd, stran 12247.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13 in 68/16), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16 je Občinski svet Občine Dravograd na 23. seji dne 21. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/03 in Uradni list RS, št. 135/03, 44/12 in 60/15) se drugi odstavek 22. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita s področja bibliotekarstva, ga mora opraviti najkasneje v enem letu po nastopu funkcije.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Pristojni organ mora uskladiti akte v skladu s temi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Dravograd v roku trideset dni po njihovi uveljavitvi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015-41
Dravograd, dne 21. decembra 2017
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost