Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3788. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, stran 12138.

  
Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb 
1. člen 
V Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14 in 101/15) se v drugem odstavku 3. člena besedilo »90/14 in 91/15« nadomesti z besedilom »90/14, 91/15, 63/16 in 69/17«.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 4 se črta.
5. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 7b se črta.
7. člen 
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
Priloga 13 se nadomesti z novo Prilogo 13, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Priloga 19 se črta.
10. člen 
Priloga 20 se nadomesti z novo Prilogo 20, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14 in 101/15).
Št. 007-796/2017/13
Ljubljana, dne 22. decembra 2017
EVA 2016-1611-0071
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost