Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3787. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 12134.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvrševanje 2. in 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogi II Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev in metodologije, ki jih določa uredba.
2. člen 
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega pravosodnega organa.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev znotraj posameznega pravosodnega organa so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 36/08, 18/10, 7/15 in 23/15).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-395/2017
Ljubljana, 18. decembra 2017
EVA 2017-2030-0050
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost