Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3786. Pravilnik o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika, stran 12134.

  
Na podlagi 311.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika 
1. člen 
Ta pravilnik določa vsebino zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec – nerezident) v primeru davčnega odtegljaja od dohodka iz dejavnosti.
2. člen 
(1) Zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov davčnega zavezanca – nerezidenta po 311.a členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) vsebuje podatke o:
– plačniku davka (potrebne za identifikacijo plačnika),
– aktivnosti v zvezi s katero davčni zavezanec – nerezident uveljavlja višje normirane stroške ali dejanske stroške, pravni podlagi in datumu ali obdobju opravljanja aktivnosti,
– prejetemu dohodka davčnega zavezanca – nerezidenta (datum izplačila, višina dohodka, znesek normiranih stroškov in davčni odtegljaj),
– izpolnjevanju pogojev davčnega zavezanca – nerezidenta za višje normirane stroške, ki sicer veljajo za vstop in obstoj v sistemu normiranih odhodkov, določenih v zakonu, ki ureja dohodnino,
– dejanskih stroških davčnega zavezanca – nerezidenta (razčlenitev dejanskih stroškov in znesek),
– transakcijskem (osebnem) računu davčnega zavezanca – nerezidenta in
– prilogah.
(2) K zahtevku se priložijo:
– dokument, na podlagi katerega je davčni zavezanec – nerezident opravil posamezno aktivnost,
– dokazilo o višini prihodkov iz dejavnosti v davčnem letu pred davčnim letom prejema (izplačila) dohodka, ki so ugotovljeni po pravilih oziroma predpisih države rezidentstva davčnega zavezanca – nerezidenta,
– če prihodki iz dejavnosti iz prejšnje alineje presegajo 50.000 eurov (in so hkrati nižji od 100.000 eurov), se priloži tudi dokazilo, da je bila pri davčnem zavezancu – nerezidentu po pravilih oziroma predpisih njegove države rezidentstva, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev,
– dokazila (račune) o nastanku dejanskih stroškov, ki se nanašajo na opravljanje posamezne aktivnosti.
(3) Vzorec obrazca »Zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika« je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-787/2017/13
Ljubljana, dne 22. decembra 2017
EVA 2017-1611-0109
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost