Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3784. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 12132.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F) je Državni svet Republike Slovenije na 2. seji 21. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije 
I. 
Ustanovijo se:
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije
II. 
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev
Komisija za državno ureditev obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– notranje zadeve države,
– pravosodni sistem države,
– javno upravo države,
– obrambo države.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje zunanjih zadev države,
– položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu,
– zadeve Evropske unije,
– sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga,
– položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva,
– ekonomski položaj in problematiko malega gospodarstva in turizma,
– razvoj in drugo problematiko gostinstva in obrti,
– spremljanje razvoja turizma in njegove promocije,
– področje javnih financ, monetarne politike in davčnega sistema,
– internacionalizacija slovenskega gospodarstva.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– socialno varstvo in zavarovanje,
– zdravstveno varstvo in zavarovanje,
– pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– trg dela, delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
– varnost in zdravje pri delu,
– varstvo invalidov,
– varstvo otrok in družine.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo,
– kultura, mediji in šport,
– znanost in tehnologija.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava predloge zakonov, in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– lokalna samouprava,
– regionalni razvoj,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– prehrambna industrija,
– veterinarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije.
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije poleg zadev, ki izhajajo iz Zakona o Državnem svetu in Poslovnika Državnega sveta, opravlja še naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb poslovnika in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge za razlago določb Poslovnika Državnega sveta in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge aktov, ki urejajo pogoje za delo članov Državnega sveta,
– obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Državnega sveta.
Št. 020-03-14/2017/1
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
Predsednik 
Državnega sveta 
Republike Slovenije 
Alojz Kovšca l.r.

AAA Zlata odličnost