Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3775. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2018, stran 11880.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11 in 64/17) je župan Občine Odranci dne 19. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2018 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Odranci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Odranci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 16/17 in 70/17).
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2018 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2017.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2017.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. Ž-358/2017
Odranci, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.