Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3774. Sklep o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo, stran 11880.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 7. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 18. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o višini subvencije omrežnine pri oskrbi s pitno vodo 
1. člen 
Občina Mozirje bo za leto 2018 subvencionirala omrežnino za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV) v višini 1.726 EUR.
2. člen 
Subvencija velja za uporabnike vode na območju oskrbe s pitno vodo, ki je v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in je povezana na Šaleški vodovod.
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2018 naprej.
Št. 032-0006/2017
Mozirje, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.