Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3773. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018, stran 11879.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07 in 99/13) je Občinski svet Občine Mozirje na 18. redni seji dne 19. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2018 
I. 
Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke.
Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je vložila zahtevek za vsako tekoče leto posebej.
II. 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4 % sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).
III. 
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.
IV. 
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 410-0022/2017
Mozirje, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.