Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3762. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo, stran 11859.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo 
1. Občinski svet Občine Križevci s tem sklepom določa subvencijo k veljavni enotni ceni sistema C za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja javno podjetje Prlekija d.o.o.
2. Subvencija se dodeli v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine)
– za leto 2017 v višini 30 %.
3. Finančna sredstva za financiranje subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Križevci.
4. Ta sklep začne veljati z dnem veljavnosti enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sitem C, ki jih v skladu s pristojnostmi sprejme skupni organ občin, Svet ustanoviteljic, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/16).
5. Z uveljavitvijo tega sklep preneha veljati sklep številka: 032-01-4.IZR/2017-123 objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/17.
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0020/2017-3
Križevci, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.