Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3755. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 11851.

  
Na podlagi 16. in 101. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
1. 
Ugotavlja se, da nepremičnine s parc. št. 1234/4, v izmeri 94 m2, s parc. št. 1234/5, v izmeri 20 m2 in s parc. št. 1234/6, v izmeri 87 m2, vse k.o. 2409 Ivanji Grad, v zemljiški knjigi vpisane z zaznambo grajenega javnega dobra v lasti Občine Komen, ne služijo več vpisanemu namenu, zato se status grajenega javnega dobra ukine.
2. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postanejo parcele št. 1234/4, 1234/5 in 1234/6 vse k.o. 2409 Ivanji Grad, last Občine Komen.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 032-16/2017-5
Komen, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.