Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3754. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 11851.

  
Na podlagi 16. in 101. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
1. 
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 50 k.o. 2415 Kobjeglava, v izmeri 25 m2, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo grajenega javnega dobra v lasti Občine Komen, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status grajenega javnega dobra ukine.
2. 
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postane parcela št. 50 k.o. Kobjeglava, last Občine Komen.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2017-4
Komen, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.