Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3748. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018, stran 11809.

  
Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/0 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 104/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 18. redni seji 21. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018 
1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 znaša 0,0049194 EUR.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Uradni list RS, št. 3/17).
Št. 422-007/2007-010
Gorenja vas, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež l.r.