Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018, stran 11805.

  
Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12), 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 79/03 in 137/06) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 
1. člen 
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 znaša:
ZA STANOVANJA IN POČITNIŠKE HIŠE TER GARAŽE ZASEBNIH LASTNIKOV:
0,0002011 EUR
ZA OBJEKTE DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
0,0001275 EUR
ZA POSLOVNE POVRŠINE V STAVBAH, KI SE UPORABLJAJO
IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA V UPORABI PODJETJA:
0,0002550 EUR
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA –FIZIČNE OSEBE:
0,0000480 EUR
ZA POSLOVNE POVRŠINE V STAVBAH, KI SE NE UPORABLJAJO:
0,0004594 EUR
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 032-37/2016
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2017
 
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.