Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3745. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018, stran 11805.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85 in Uradni list RS, št. 126/03) je Občinski svet Občine Cerkno na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 
I. 
Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, znaša v letu 2018 za naselje CERKNO: 0,000384 EUR.
II. 
Revalorizirana vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2018 dalje.
III. 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16).
IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2017-1
Cerkno, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.