Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3735. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 11747.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvrševanje 2. in 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogi II Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev in metodologije, ki jih določa uredba.
2. člen 
(uvrstitve delovnih mest po tipih oseb javnega prava) 
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07, 28/09, 10/12, 35/13 in 61/17) in Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09, 57/10, 11/11, 27/11, 4/12, 3/13, 24/13, 41/14 in 34/15).
4. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0070-84/2017
Ljubljana, dne 22. decembra 2017
EVA 2017-3330-0073
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti