Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017

Kazalo

3732. Zakon o dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1A), stran 11665.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1A) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2017.
Št. 003-02-11/2017-12
Ljubljana, dne 22. decembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-1A) 
1. člen
V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) se za 121. členom doda nov 121.a člen, ki se glasi:
»121.a člen 
(podaljšanje roka za uskladitev) 
Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena izvajalci lekarniške dejavnosti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 26. člena tega zakona, svojo dejavnost uskladijo z določbami tega zakona najpozneje do 31. decembra 2019.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/17-39/13
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EPA 2364-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti