Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3725. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, stran 11645.

  
Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
N A V O D I L O 
o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 
1. 
V Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16) se za 12. točko dodata novo podpoglavje in 12.a točka, ki se glasi:
»1.5 Popravek in spremembe poročil 
12.a 
Družbe in zadruge v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1 predložijo AJPES tudi popravljeno letno poročilo ali konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila.«.
2. 
V tretjem odstavku 13. točke se črta besedilo »izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala,« in besedilo »ter poslovno poročilo«.
3. 
V četrtem odstavku 22. točke se za besedama »letno poročilo« doda besedilo »oziroma spremembe revizorjevega poročila«.
4. 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2016-4
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-1611-0103
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
Predsednica Sveta AJPES 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti