Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3724. Tarifa nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov, stran 11645.

  
Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrico za finance sprejema
T A R I F O 
nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov 
1. člen 
Ta tarifa določa višino nadomestila stroškov za neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v Register dejanskih lastnikov kot to določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1).
2. člen 
Do neposrednega elektronskega dostopa do vseh podatkov o dejanskih lastnikih v registru dejanskih lastnikov so upravičeni zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1 in organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 139. člena ZPPDFT-1 (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
3. člen 
Upravičencem, za katere ZPPDFT-1 ali drug zakon določa brezplačen neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, AJPES ne zaračunava neposrednega elektronskega dostopa.
4. člen 
AJPES vsem upravičencem, razen upravičencem iz prejšnjega člena, zaračunava nadomestilo stroškov za neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v Register dejanskih lastnikov.
Nadomestilo stroškov se zaračuna za obdobje enega leta in znaša 140 eurov brez DDV.
5. člen 
Upravičenci vložijo na AJPES zahtevo za neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v Register dejanskih lastnikov, pri čemer morajo izkazati upravičen interes za pridobitev osebnih podatkov.
6. člen 
Rok plačila za neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v Registru dejanskih lastnikov, je osem dni po izstavitvi računa AJPES.
7. člen 
Ta tarifa začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 4600-3/2017-7
Ljubljana, dne 29. novembra 2017
EVA 2017-1611-0095
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica Sveta AJPES 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost