Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 11644.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
1. člen 
V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) se v 10. členu pod točko »a) Opis storitve«:
– v petem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru izvajanja storitve izven varstveno delovnega centra individualni dogovor podpiše tudi delodajalec, kjer se storitev izvaja.«, drugi in tretji stavek pa postaneta tretji in četrti stavek;
– za devetnajstim odstavkom doda nov dvajseti odstavek, ki se glasi:
»Če se storitev izvaja izven prostorov varstveno delovnega centra, mora varstveno delovni center za enega ali več upravičencev hkrati zagotoviti spremljevalca na podlagi kadrovskih normativov s področja socialne oskrbe in pripraviti načrt podpore upravičencu tako, da bodo zagotovljeni pogoji za varno delo upravičenca.«;
– dosedanji dvajseti odstavek postane enaindvajseti odstavek.
Pod točko »d) Trajanje« se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Storitev, ki se izvaja izven prostorov varstveno delovnega centra, v skupnosti traja največ osem ur dnevno in pet dni v tednu oziroma krajši čas na podlagi sklenjenega dogovora.«, dosedanji peti odstavek pa postane šesti odstavek.
2. člen 
V 21. členu se letnica »2017« nadomesti z letnico »2019«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-10/2016
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2016-2611-0042
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti