Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3722. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov, stran 11644.

  
Na podlagi drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka 8. člena, petega odstavka 31. člena, drugega odstavka 38. člena, sedmega odstavka 39. člena, petega odstavka 43. člena, devetega odstavka 76. člena, šestega odstavka 77. člena, tretjega odstavka 124. člena, drugega odstavka 153. člena in prvega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov 
1. člen 
V Pravilniku o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 76/14 in 99/15) se črtajo 1. in 2. člen, šesti do deveti odstavek 3. člena ter 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. člen.
2. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
Pristojni organ za upravne postopke in nadzorne funkcije po tem pravilniku je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 007-413/2017
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EVA 2017-2430-0079
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost