Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3721. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 11644.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15, 52/16 in 12/17) se četrti odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena zavod nastanjenim študentom, ki so zamenjali študijski program ali smer, omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, in sicer od 1. oktobra dalje, dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na prednostni listi v naslednjem študijskem letu.«.
Peti odstavek se črta.
2. člen 
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Predstavnik Študentskega sveta stanovalcev je izvoljen kot član sveta zavoda za eno leto.«.
3. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku šesta alineja črta.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-18/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-3330-0066
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost