Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3720. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, stran 11643.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 46/05 in 99/08) se 25. člen spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zavod upravlja naslednje nepremičnine:
–  Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana na lokaciji Erjavčeva 1, Ljubljana, katastrska občina Gradišče predmestje I; št. parcele: 28/1 – poslovna stavba, v izmeri 1822 m2; št. parcele: 28/1 – park, v izmeri 1475 m2,
– skladišče na lokaciji Ob zdravstvenem domu 4, Ljubljana, št. parcele: 277/2, katastrska občina Šentvid, v izmeri 2.872 m2,
– skladišče v kleti (1. etaža) v skupni izmeri 267 m2 v stavbi »nemška hiša« na lokaciji Gradišče 8, Ljubljana, z ID-oznako nepremičnine 1721-145-126 (ID 6049275), katastrska občina Gradišče I, stavba 145, posamezni del 126 s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočim zemljiščem, ki pripada k temu posameznemu delu,
ter z vso drugo opremo in premoženjem, s katerim je doslej upravljalo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, in ga izkazuje v registru osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti, za katerega je ustanovljen.
Zavod skupaj z javnim zavodom Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana soupravlja naslednje nepremičnine:
– gledališki atelje Ljubljana na lokaciji Prešernova 13A, Ljubljana, v katastrski občini Gradišče predmestje I; št. parcele: 90/2 – zgradba v izmeri 1000 m2, št. parcele: 90/2 – zgradba v izmeri 34 m2, št. parcele: 90/2 – dvorišče v izmeri 50 m2, št. parcele: 195/2 – dvorišče v izmeri 317 m2.
Gledališki atelje soupravljata Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana 35 % in Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 65 %.«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-13/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-3340-0023
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost