Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3715. Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, stran 11630.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
1. člen 
V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) se za 40. členom doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen 
(uporaba obstoječih območij poselitve) 
Do sprejetja operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu s 36. členom te uredbe se za izvajanje te uredbe kot aglomeracije štejejo območja poselitve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki je bil sprejet s sklepoma Vlade Republike Slovenije št. 35401-2/2010/2 z dne 11. novembra 2010 in št. 35401-2/2010/8 z dne 14. julija 2011 ter objavljen na spletnih straneh ministrstva.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2017.
Št. 00719-64/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2550-0103
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti