Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3710. Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja, stran 11624.

  
Na podlagi šestega odstavka 49.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja 
1. člen 
Ta uredba določa centre za socialno delo, njihov sedež in teritorialno pristojnost ter enote centra za socialno delo in njihovo območje delovanja.
2. člen 
Centri za socialno delo v Republiki Sloveniji so:
1. Center za socialno delo Celje s sedežem v Celju za območja upravnih enot: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah;
2. Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška s sedežem v Velenju za območja upravnih enot: Mozirje, Velenje in Žalec;
3. Center za socialno delo Južna Primorska s sedežem v Kopru za območja upravnih enot: Izola, Koper, Piran in Sežana;
4. Center za socialno delo Gorenjska s sedežem v Kranju za območja upravnih enot: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič:
5. Center za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod s sedežem v Domžalah za območja upravnih enot: Domžale, Kamnik in Litija;
6. Center za socialno delo Ljubljana s sedežem v Ljubljani za območja upravnih enot: Grosuplje, Ljubljana, Logatec in Vrhnika;
7. Center za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod s sedežem v Kočevju za območja upravnih enot: Kočevje in Ribnica;
8. Center za socialno delo Maribor s sedežem v Mariboru za območja upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica;
9. Center za socialno delo Pomurje s sedežem v Murski Soboti za območja upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
10. Center za socialno delo Severna Primorska s sedežem v Novi Gorici za območja upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
11. Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina s sedežem v Novem mestu za območja upravnih enot: Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;
12. Center za socialno delo Posavje s sedežem v Krškem za območja upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
13. Center za socialno delo Primorsko-Notranjska s sedežem v Postojni za območja upravnih enot: Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna;
14. Center za socialno delo Spodnje Podravje s sedežem na Ptuju za območja upravnih enot: Ormož in Ptuj;
15. Center za socialno delo Koroška s sedežem v Slovenj Gradcu za območja upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec in
16. Center za socialno delo Zasavje s sedežem v Trbovljah za območja upravnih enot: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
3. člen 
Enote centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji so:
1. Enote Centra za socialno delo Celje so:
– Enota Celje na območju upravne enote Celje,
– Enota Laško na območju upravne enote Laško,
– Enota Slovenske Konjice na območju upravne enote Slovenske Konjice,
– Enota Šentjur pri Celju na območju upravne enote Šentjur pri Celju in
– Enota Šmarje pri Jelšah na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah.
2. Enote Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška so:
– Enota Mozirje na območju upravne enote Mozirje,
– Enota Velenje na območju upravne enote Velenje in
– Enota Žalec na območju upravne enote Žalec.
3. Enote Centra za socialno delo Južna Primorska so:
– Enota Izola na območju upravne enote Izola,
– Enota Koper na območju upravne enote Koper,
– Enota Piran na območju upravne enote Piran in
– Enota Sežana na območju upravne enote Sežana.
4. Enote Centra za socialno delo Gorenjska so:
– Enota Jesenice na območju upravne enote Jesenice,
– Enota Kranj na območju upravne enote Kranj,
– Enota Radovljica na območju upravne enote Radovljica,
– Enota Škofja Loka na območju upravne enote Škofja Loka in
– Enota Tržič na območju upravne enote Tržič.
5. Enote Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod so:
– Enota Domžale na območju upravne enote Domžale,
– Enota Kamnik na območju upravne enote Kamnik in
– Enota Litija na območju upravne enote Litija.
6. Enote Centra za socialno delo Ljubljana so:
– Enota Grosuplje na območju upravne enote Grosuplje,
– Enota Ljubljana Bežigrad na območju upravne enote Ljubljana, izpostava Bežigrad,
– Enota Ljubljana Center na območju upravne enote Ljubljana, izpostava Center,
– Enota Ljubljana Moste-Polje na območju upravne enote Ljubljana, izpostava Moste-Polje,
– Enota Ljubljana Šiška na območju upravne enote Ljubljana, izpostava Šiška,
– Enota Ljubljana Vič-Rudnik na območju upravne enote Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik,
– Enota Logatec na območju upravne enote Logatec in
– Enota Vrhnika na območju upravne enote Vrhnika.
7. Enoti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod sta:
– Enota Kočevje na območju upravne enote Kočevje in
– Enota Ribnica na območju upravne enote Ribnica.
8. Enote Centra za socialno delo Maribor so:
– Enota Lenart na območju upravne enote Lenart,
– Enota Maribor Center na območju krajevnih skupnosti Bresternica-Gaj, Kamnica, Limbuš, Malečnik-Ruperče, Pekre, na območju mestnih četrti Center, Ivan Cankar, Koroška vrata, Magdalena, Nova vas, Radvanje, Studenci, Tabor in na območju dela občine Pesnica,
– Enota Maribor Tezno na območju krajevne skupnosti Razvanje, na območju mestnih četrti Brezje, Dogoše, Zrkovci, Pobrežje, Tezno in na območju občin Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram, Starše,
– Enota Pesnica na območju upravne enote Pesnica,
– Enota Ruše na območju upravne enote Ruše in
– Enota Slovenska Bistrica na območju upravne enote Slovenska Bistrica.
9. Enote Centra za socialno delo Pomurje so:
– Enota Gornja Radgona na območju upravne enote Gornja Radgona,
– Enota Lendava na območju upravne enote Lendava,
– Enota Ljutomer na območju upravne enote Ljutomer in
– Enota Murska Sobota na območju upravne enote Murska Sobota.
10. Enote Centra za socialno delo Severna Primorska so:
– Enota Ajdovščina na območju upravne enote Ajdovščina,
– Enota Idrija na območju upravne enote Idrija,
– Enota Nova Gorica na območju upravne enote Nova Gorica in
– Enota Tolmin na območju upravne enote Tolmin.
11. Enote Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina so:
– Enota Črnomelj na območju upravne enote Črnomelj,
– Enota Metlika na območju upravne enote Metlika,
– Enota Novo mesto na območju upravne enote Novo mesto in
– Enota Trebnje na območju upravne enote Trebnje.
12. Enote Centra za socialno delo Posavje so:
– Enota Brežice na območju upravne enote Brežice,
– Enota Krško na območju upravne enote Krško in
– Enota Sevnica na območju upravne enote Sevnica.
13. Enote Centra za socialno delo Primorsko-Notranjska so:
– Enota Cerknica na območju upravne enote Cerknica,
– Enota Ilirska Bistrica na območju upravne enote Ilirska Bistrica in
– Enota Postojna na območju upravne enote Postojna.
14. Enoti Centra za socialno delo Spodnje Podravje sta:
– Enota Ormož na območju upravne enote Ormož in
– Enota Ptuj na območju upravne enote Ptuj.
15. Enote Centra za socialno delo Koroška so:
– Enota Dravograd na območju upravne enote Dravograd,
– Enota Radlje ob Dravi na območju upravne enote Radlje ob Dravi,
– Enota Ravne na Koroškem na območju upravne enote Ravne na Koroškem in
– Enota Slovenj Gradec na območju upravne enote Slovenj Gradec.
16. Enote Centra za socialno delo Zasavje so:
– Enota Hrastnik na območju upravne enote Hrastnik,
– Enota Trbovlje na območju upravne enote Trbovlje in
– Enota Zagorje ob Savi na območju upravne enote Zagorje ob Savi.
4. člen 
Območje delovanja enot centra za socialno delo za socialno varstvene storitve, postopke v izvrševanju javnih pooblastil ali naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, se določi ob smiselnem upoštevanju 81. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17).
5. člen 
Direktor centra za socialno delo lahko določi za socialno varstvene storitve, postopke v izvrševanju javnih pooblastil ali naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, drugo enoto centra za socialno delo, kot je tista, v katere območje delovanja sodi zadeva, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi.
Sklep izda direktor centra za socialno delo na predlog stranke, ki je sprožila postopek, ali na predlog enote centra za socialno delo.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
1. sklep Vlade Republike Slovenije št. 12200-2/2010/4 z dne 9. 12. 2010 o oblikovanju regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam in o določitvi območja njihovega delovanja in
2. sklep ministrstva, pristojnega za socialne zadeve št. 920-001/03 z dne 25. 11. 2003 o teritorialni pristojnosti centrov za socialno delo Slovenije,
ki pa se uporabljata do 30. septembra 2018.
7. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2018.
Št. 00711-12/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2611-0050
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost