Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi«, stran 11622.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 18. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Vrtec Zagorje ob Savi« (Uradni list RS, št. 18/15) se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
»3. člen 
V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote:
– ENOTA SMRKCI, Cesta 9. avgusta 111, Zagorje ob Savi
z oddelki v Osnovni šoli Ivana Skvarče, Podružnični šoli Čemšenik, Čemšenik 2, 1413 Čemšenik.
– ENOTA MAJA, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi;
– ENOTA CENTER, Cesta zmage 7/a, 1410 Zagorje ob Savi;
– ENOTA CICIBAN, Trg pohorskega bataljona 2, 1412 Kisovec
z oddelki v Osnovni šoli Toneta Okrogarja, Podružnični šoli Kisovec, Cesta 15. aprila 25, 1412 Kisovec;
– ENOTA KEKEC, Izlake 6, 1411 Izlake
z oddelki v Osnovni šoli Ivana Kavčiča, Podružnični šoli Mlinše, Mlinše 14, 1411 Izlake.«
2. člen 
Vse ostale določbe odloka ostajajo nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015-6
Zagorje ob Savi, dne 18. decembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost