Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2017 z dne 22. 12. 2017

Kazalo

3704. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija, stran 11616.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 18. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija 
1. člen 
V Pravilniku o vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija (Uradni list RS, št. 32/12) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov za dosežke s področja znanja:
a) osnovne šole: doseženo zlato priznanje ali skupinsko prvo mesto oziroma zlato priznanje ali prva tri mesta na posamičnih državnih tekmovanjih:
– s področja znanja, ki so vsako leto objavljena v Koledarju šolskih tekmovanj, ki ga objavlja Ministrstvo, pristojno za izobraževanje (pri čemer se upoštevajo tudi dosežki na državnem tekmovanju s področja hitrega in zanesljivega računanja, ki ga organizira Osnovna šola Litija), in
– s področja gasilstva, ki so vsako leto objavljena na spletni strani Gasilske zveze Slovenije;
b) glasbene šole:
– doseženo zlato ali srebrno priznanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju mladih glasbenikov in plesalcev RS;
– doseženo zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov RS;
c) podružnica s prilagojenim programom: osvojeno zlato priznanje ali prvo mesto na državnih tekmovanjih s katerega koli področja.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost